Układ krążenia

Układ nerwowy i dokrewny

Układ nerwowy i dokrewny są ze sobą ściśle powiązane w swoich funkcjach, gdyż oba służą do koordynacji działań. Gruczoły dokrewne ssaków mają na ogół bardziej złożone funkcje regulacyjne niż te u niższych kręgowców. Dotyczy to w szczególności przysadki mózgowej, która dostarcza hormonów regulujących cykl rozrodczy. Hormon folikulotropowy (FSH) zapoczątkowuje dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego. Hormon luteinizujący (LH) pośredniczy w tworzeniu ciałka żółtego z pęcherzyka po owulacji. Prolaktyna, również produkt przedniej części przysadki mózgowej, stymuluje wydzielanie mleka.

lewa półkula mózgowa człowieka
lewa półkula mózgowa człowieka

Widok środkowy lewej półkuli mózgu człowieka.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Kontrola przysadki mózgowej odbywa się częściowo za pomocą neurohumorów z podwzgórza, części przodomózgowia pozostającej w kontakcie z przysadką mózgową drogami nerwowymi i krążeniowymi. Podwzgórze jest niezwykle ważne u ssaków, ponieważ integruje bodźce pochodzące zarówno ze środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego, kierując sygnały do wyższych ośrodków lub na drogi autonomiczne.

Móżdżek kręgowców znajduje się w przednim końcu móżdżku. Jego funkcją jest koordynacja czynności ruchowych i utrzymanie postawy. U większości ssaków móżdżek jest silnie rozwinięty, a jego powierzchnia może być zwinięta, aby zwiększyć jego powierzchnię. Dane, z którymi pracuje móżdżek, pochodzą z proprioceptorów („autosensorów”) w mięśniach i z błoniastego labiryntu ucha wewnętrznego, które dostarczają informacji o położeniu i ruchach głowy.

W kręgowych przodkach ssaków półkule mózgowe były ośrodkami odbioru bodźców węchowych (zob. też zapach). Ewolucja kręgowców sprzyjała wzrostowi znaczenia tych płatów w integracji bodźców. Ich wielki rozwój u ssaków jako ośrodków kojarzenia jest odpowiedzialny za „twórcze” zachowanie członków tej klasy – tzn. zdolność uczenia się, przystosowywania się jako jednostki do krótkotrwałych zmian środowiskowych poprzez odpowiednie reakcje na podstawie wcześniejszych doświadczeń. W ewolucji kręgowców istota szara mózgu przesunęła się z prymitywnej pozycji wewnętrznej w półkulach do pozycji powierzchownej. Powierzchowna substancja szara określana jest jako pallium. Paleopallium płazów stało się płatami węchowymi wyższych kręgowców; grzbietowo-boczna powierzchnia, czyli archipallium, stała się hipokampem ssaków. Wielki postęp neuronalny ssaków polega na wykształceniu neopallium, które stanowi większą część mózgowia. Neopallium jest ośrodkiem asocjacyjnym, dominującym ośrodkiem funkcji neuronalnych i jest zaangażowane w tak zwane „inteligentne” reagowanie. Natomiast najwyższym ośrodkiem w mózgu ptaków jest ciało prążkowane (corpus striatum), produkt ewolucyjny jąder podstawnych mózgu płazów. Dlatego też większość złożonych zachowań ptaków ma charakter instynktowny. Powierzchnia neopallium ma u niektórych ssaków tendencję do znacznego rozszerzania się przez zwijanie, tworząc fałdy (gyri) między głębokimi bruzdami (sulci).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *