Verschil tussen Cilia en Flagella

Cilia_Vs_Flagella_img

Cilia zijn korte, haarachtige structuren, die in grote aantallen in een cel aanwezig zijn, terwijl flagella lange, haarachtige complexe structuren zijn en er maar weinig per cel zijn. Cilia en flagella zijn haarachtige aanhangsels, die zich uitstrekken door het oppervlak van de levende cel, ze verschillen in hun wijze van kloppen, grootte en aantal.

Cilia en flagella zijn de voortbewegingsstructuur, die het verlengstuk vormt van het plasmamembraan van de cel. Naast de voortbeweging helpen ze ook bij andere processen, zoals ademhaling, uitscheiding, bloedsomloop, enz. Ze nemen ook deel aan het vastleggen van voedsel. Deze beide aanhangsels worden aangetroffen in eukaryote cellen, maar in prokaryote cellen zijn alleen de flagella

Beide aanhangsels worden aangetroffen in eukaryote cellen, maar in prokaryote cellen zijn alleen de flagella aanwezig. Hoewel deze aanhangsels niet in planten worden aangetroffen. In the following article, we will discuss the difference between these two structures.

Contentµ: Cilia Vs Flagella

 1. Comparison Chart
 2. Definition
 3. Key Differences
 4. Similarities
 5. Conclusion

Comparison Chart

Basis for comparison Cilia Flagella
Meaning The microscopic, slender, short hair like structure present overall on the surface of the cell, and thus support the locomotion of the cell is called cilia. The unbranched, long, complex, filamentous, thread like structure extending through cell surface is called flagella.
Found in Eukaryotic cell. Prokaryotic cell as well as in eukaryotic cells.
Quantity Numerous (hundreds) per cell. Few (less than 10) per cell.
Length Short. Longer.
Type of motion Cilia show rotational motion like a motor; they are very fast moving. Flagella show slow, wave-like, sinusoidal and undulating movement.
Beat In coordination. Independently.
Nexim (a protein) Present. Absent.
Role They play their primary role in locomotion, aeration (respiration), etc. They are helpful in locomotion only.
Occurs in It occurs all over the cell surface. It is present at both the ends or sometimes all over the surface.

Definition of Cilia

Cilia are short, slender, hair-like appendages extending from the surface of the cell. These are present in almost all eukaryotic cells. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de cel en het lichaam als geheel.

Cilia zijn het meest actief tijdens de voortgang van de celcyclus en de proliferatie. De breedte van het cilium is minder dan 1 µm, en de lengte varieert van 1-10 µm.

Cilia zijn grofweg onder te verdelen in twee typen – Motiele en Niet-motiele. Motiele of bewegende trilharen komen vooral voor in de longen, het middenoor en de ademhalingswegen. Deze soorten slaan ritmisch. Hun werk is de luchtwegen vrij te houden van slijm en stof, waardoor het gemakkelijk is om vrij en zonder irritatie te ademen. Ze helpen ook bij de beweging van het sperma.

cilia_content

Motiele trilharen bestaan uit ciliair axonem, dat wordt beschouwd als de microtubulaire ruggengraat, ze hebben een 9+2 opstelling van het ciliair axonem en is omgeven door het plasmamembraan. In deze opstelling zijn de negen gefuseerde paren microtubuli in een cirkel gerangschikt, terwijl de twee niet-gefuseerde microtubuli in het midden van de cirkel aanwezig zijn.

De armen ‘dyneïne’ die aan de microtubuli zijn bevestigd, fungeren als de moleculaire motoren. Een defect in de dyneïne-armen veroorzaakt onvruchtbaarheid bij mannen en problemen in de luchtwegen.

Niet-motiele cilia, ook wel primaire cilia genoemd, spelen hun rol bij het opvangen van signalen van andere cellen of nabijgelegen vloeistoffen, door als antenne voor de cel te fungeren. In de nier bijvoorbeeld sturen de trilhaartjes signalen naar de cellen over de urinestroom.

Ook in het oog ondersteunen de niet-motiele trilhaartjes het transport van vitale moleculen van het ene uiteinde van de fotoreceptor van het netvlies naar het andere. Niet-motiele trilharen hebben een 9+0 microtubulaire rangschikking.

Definitie van Flagella

Flagella zijn de complexe, haarachtige filamenteuze structuur, die zich door het celoppervlak uitstrekt. Flagella bestaan uit eiwitten zoals flagelline, ingebed in het celomhulsel. Ze zijn verantwoordelijk voor de beweeglijkheid. Ze kunnen ongeveer 5-16 µm lang zijn en 12-30 nm in diameter.

Flagella zijn er in drie soorten – bacteriële flagella, archaeale flagella, eukaryotische flagella. Bacteriële flagella worden aangetroffen in Salmonella typhi, E. coli. Er kunnen één, twee of veel flagella per cel zijn. Deze hebben een spiraalvormige filamenteuze structuur die draait als schroeven. Deze zorgen voor de beweeglijkheid van bacteriën.

Archaeale flagella vertonen gelijkenis met die van bacteriële flagella, maar missen een centraal kanaal. Eukaryote flagella zijn de complexe uitsteeksels, die heen en weer slaan. Een voorbeeld is de spermacel, die zich met behulp van zijn flagellum door het vrouwelijke voortplantingskanaal voortbeweegt.Flagella_content

Vlagella bestaan in de regel uit haak, filament en basaal lichaam in hun lichaamsdelen. Het filament is het uitwendige deel van de cel; de haak bevindt zich in het celomhulsel, en het basale lichaam is via de ringvormige structuren aan het cytoplasmamembraan bevestigd. Hun functie is adhesie, signaaltransductie, gewaarwording, bewegingen.

Kernverschillen tussen cilia en flagella

Hieronder staan de kernverschillen tussen cilia en flagella:

 1. Cilia zijn de microscopisch kleine, slanke, korte haarachtige structuren die globaal aan het oppervlak van de cel aanwezig zijn, en zo de voortbeweging van de cel ondersteunen, flagella daarentegen zijn langer en gering in aantal, complexe, draadvormige structuren, die zich door het celoppervlak uitstrekken.
 2. Cilia komen alleen voor in eukaryote cellen, ze zijn globaal op het celoppervlak aanwezig en zijn korter, terwijl flagella langer zijn en gering in aantal (minder dan 10), ze worden zowel in prokaryote als in eukaryote cellen aangetroffen.
 3. Cilia kloppen gecoördineerd en vertonen roterende beweging en zijn ook zeer snel bewegend, aan de andere kant vertonen flagella zweepachtige, sinusoïdale, golvende, onafhankelijke beweging, maar zijn langzaam.
 4. Cilia spelen hun hoofdrol bij voortbeweging, beluchting (ademhaling), uitscheiding, circulatie, enz, terwijl flagellen alleen behulpzaam zijn bij de voortbeweging.

Gelijkenissen

 • Cilia en flagellen hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken zoals dat ze ontstaan uit de kleine korrelige structuur die het basale lichaam wordt genoemd. Beide zijn de uitgroei van het plasmamembraan van de cel. Cilia en flagellen bestaan uit een centraal filament, axonem genoemd. Het axonoom bevat elf microtubuli. Negen zijn aanwezig in paren, doubletten genaamd, en twee in het centrum, singlet genaamd. Dit wordt 9+2 microtubulaire rangschikking genoemd. De beweging in de microtubuli van het axonoom veroorzaakt de beweging in de cilia en flagella. Het axonem bevat eiwitten zoals dyneïne, tubuline, nexine.
 • In sommige organismen, zoals protozoën en metazoötische organismen, helpt het bij het vangen van voedsel.
 • Dient voornamelijk als voortbewegingsorganen.
 • Helpt ook bij de ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding.

Conclusie

Cilia en flagella zijn de voortbewegingsstructuren van de prokaryotische en eukaryotische cellen, maar afgezien daarvan voeren ze ook zeker een fysiologisch proces uit zoals circulatie, ademhaling, voortbeweging, uitscheiding. Omdat ze structureel hetzelfde zijn, is het kenmerk dat ze van elkaar onderscheidt hun aantal, grootte en slagwijze.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *