Vad är placeboeffekten?

Fortsatt

Experter säger också att det finns ett samband mellan hur starkt en person förväntar sig att få resultat och om resultat uppstår eller inte. Ju starkare känslan är, desto mer sannolikt är det att en person kommer att uppleva positiva effekter. Det kan finnas en djupgående effekt på grund av interaktionen mellan en patient och en vårdgivare.

Det samma verkar gälla för negativa effekter. Om människor förväntar sig att få biverkningar som huvudvärk, illamående eller sömnighet är det större chans att dessa reaktioner inträffar.

Det faktum att placeboeffekten är knuten till förväntningar gör den inte inbillad eller falsk. Vissa studier visar att det finns faktiska fysiska förändringar som sker med placeboeffekten. Till exempel har vissa studier dokumenterat en ökning av kroppens produktion av endorfiner, en av kroppens naturliga smärtlindrare.

Ett problem med placeboeffekten är att den kan vara svår att skilja från de faktiska effekterna av ett riktigt läkemedel under en studie. Att hitta sätt att skilja mellan placeboeffekten och effekten av behandlingen kan bidra till att förbättra behandlingen och sänka kostnaderna för drogtester. Och fler studier kan också leda till sätt att använda kraften i placeboeffekten vid behandling av sjukdomar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *