Kommersiella butiksdörrar

Installation av en glasfasad på din byggnad ger ljusinsläpp och gör din kommersiella verksamhet mer inbjudande för dina kunder. När du väl har installerat en glasfront i form av butiksfasad eller gardinväggar måste du underhålla den för att skydda ditt företags interiör från elementen. Innehållsförteckning Butiksfasad vs. gardinvägg Kommersiella butiksfasader […]

www.Tubal.org

Posttuballigeringssyndrom (PTLS eller PTS) är ett iatrogenistiskt tillstånd som innebär att läkaren har orsakat eller producerat det. Många kvinnor drabbas av post-tuballigeringssyndrom efter att ha genomgått en tuballigering. Nedan följer en lista över symtom som är förknippade med post tubal ligation syndrom. Post tubal ligation syndrom är ofta resultatet av […]

Blue Mountains (New South Wales)

Aboriginska invånareRedigera Blue Mountains har i årtusenden bebotts av Gundungurra-folket, som nu representeras av Gundungurra Tribal Council Aboriginal Corporation med säte i Katoomba, och i de nedre Blue Mountains av Darug-folket, som nu representeras av Darug Tribal Aboriginal Corporation. Gundungurras skapelseberättelse om Blue Mountains berättar att de drömmande varelserna Mirigan […]

PMC

Sir: Avbrottssymtom i samband med abrupt upphörande av antidepressiva läkemedel, inklusive tricykliska antidepressiva (TCA), monoaminoxidashämmare (MAOI) och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), rapporteras ofta i litteraturen.1 Hittills finns det endast en publicerad rapport om abstinenssymtom i samband med mirtazapin.2 Här presenteras ett fall av en patient som upplevde abstinenssymtom i samband med […]

Körsbär (Prunus virginiana)

Beskrivning: Detta är en lövfällande buske eller ett litet träd som blir 8-25 fot högt när det är moget. Den har en kort stam med en diameter på cirka 2-6 tum, medan dess krona är oregelbunden med stigande till brett utbredda grenar. På äldre träd är stammens bark grå eller […]

Dödar Club Soda eldmyror?

Feldmyror är en sorts stickmyror som är vanliga i Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas och Virginia (kolonier har även upptäckts i Kalifornien, Missouri, Nevada och New Mexico). De har fått sitt namn eftersom de som har upplevt deras gift säger att […]

Abductor pollicis longus: relation mellan innervation, muskelbälten och antalet senfästen

Syftet med den här studien var att bedöma relationen mellan insatserna av de distala senfästena, muskelbältena och innervationsmönstret i muskeln abductor pollicis longus (APL) och extensor pollicis brevis (EPB). De övre extremiteterna på 31 frusna kadaver dissekerades under förstoringsglas för att beskriva fördelningen av den bakre interosseusnerven (PION). Antalet och […]

Marlene Dietrich

Högsta betyg: Lägst betyg: 100% Desire (1936) Lägst betyg: 36% The Garden of Allah (1936) Födelsedag: Född: 27 december 1901 Födelseort: Sverige: Hon är en av de vackraste kvinnorna någonsin på vita duken. Skådespelerskan Marlene Dietrich använde sig av sina kattformade ögon, höga kindben och blonda lockar för att fånga […]

Om du är uttråkad av ditt förhållande kommer du att märka dessa 8 saker om dig själv

”Relationer är som en trädgård som kräver konsekvent skötsel”, påminner Amin oss. ”Det som kanske fungerade tidigt kan behöva ses över och uppdateras från tid till annan. Undvik självbelåtenhet.” Cowan upprepar detta och säger: ”Kanske har du förändrats och/eller din partner har förändrats. Det betyder inte att ni är dömda.” […]

Skillnaden mellan cilier och flageller

Cilier är korta, hårliknande strukturer som finns i ett stort antal i en cell, medan flageller är långa, hårliknande komplexa strukturer som finns i få antal per cell. Cilior och flageller är hårliknande bihang, som sträcker sig genom den levande cellens yta, de skiljer sig åt i slagningssätt, storlek och […]