Co to jest stal ulepszona cieplnie?

W oparciu o samą nazwę, możesz założyć, że stal ulepszona cieplnie jest unikalnym rodzajem stali o specyficznym stosunku żelaza do węgla. Podczas gdy stal hartowana jest w rzeczywistości stopem żelaza, nadal ma taką samą ilość żelaza i węgla jak konwencjonalna stal. Niemniej jednak, stal hartowana oferuje wyższy poziom wytrzymałości, co czyni ją preferowaną do niektórych zastosowań produkcyjnych.

Przegląd stali hartowanej

Stal hartowana to stal poddana obróbce cieplnej – poniżej jej temperatury topnienia, która wynosi około 2500 stopni Fahrenheita – a następnie schłodzona w celu poprawy jej właściwości fizycznych. Stosuje się ją w celu zwiększenia wytrzymałości, twardości i chropowatości stali. Kiedy stal jest podgrzewana i chłodzona, jej właściwości fizyczne ulegają zmianie.

Stal hartowana jest znana od wieków. W feudalnej Japonii nożownicy wykonywali katany i inne ostrza, używając stali hartowanej. Proces ten obejmował smarowanie gliną określonych części stalowego ostrza, podgrzewanie ostrza w piecu, a następnie hartowanie go w wodzie.

Od tego czasu pojawiły się nowe procesy obróbki metalu, ale ogólna koncepcja hartowania pozostaje taka sama. Aby odpuścić stal, jest ona podgrzewana do określonej temperatury poniżej temperatury topnienia, a następnie chłodzona.

Korzyści z odpuszczonej stali

Podstawową korzyścią z odpuszczonej stali jest zwiększona wytrzymałość. Gdy stal jest podgrzewana i chłodzona, staje się mocniejsza. W rezultacie, może ona wytrzymać większą siłę bez ulegania deformacji. Stal ulepszona cieplnie jest również bardziej odporna na zużycie. W zastosowaniach, w których występują duże obciążenia, sam ten fakt jest wystarczającym powodem dla firm produkcyjnych, aby wybrać stal ulepszoną cieplnie zamiast innych rodzajów stali.

Stale ulepszone cieplnie a stal wyżarzona: What’s the Difference?

Oba rodzaje wyżarzania i odpuszczania obejmują podgrzewanie i chłodzenie stali w celu poprawy jej właściwości fizycznych. Należy jednak pamiętać, że stal ulepszona cieplnie to nie to samo, co stal wyżarzona. Wyżarzanie jest procesem obróbki metalu, który wykorzystuje wolniejszą i bardziej kontrolowaną metodę chłodzenia, natomiast odpuszczanie jest procesem obróbki metalu, który wykorzystuje szybszą i mniej kontrolowaną metodę chłodzenia. Podczas wyżarzania, stal jest podgrzewana do określonej temperatury, a następnie powoli chłodzona przez długi okres czasu. Stal wyżarzona ma lepszą przewodność elektryczną niż jej hartowany odpowiednik, ale stal hartowana oferuje wyższą wytrzymałość i twardość.

Stale nie są jedynymi metalami, które można hartować. Odpuszczać można niezliczoną ilość innych metali i stopów. Stal hartowana oferuje jednak kilka atrakcyjnych właściwości w porównaniu do innych hartowanych metali i stopów.

Brak tagów dla tego posta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *