Vad är härdat stål?

Baserat enbart på namnet kan du anta att härdat stål är en unik typ av stål med ett specifikt förhållande mellan järn och kol. Även om härdat stål i själva verket är en järnlegering har det fortfarande samma mängd järn och kol som konventionellt stål. Trots detta erbjuder härdat stål en överlägsen hållfasthet, vilket gör att det är att föredra för vissa tillverkningstillämpningar.

Översikt över härdat stål

Härdat stål är stål som har behandlats med värme – under sin smältpunkt, som är cirka 2 500 grader Fahrenheit – och sedan kylts ned i syfte att förbättra sina fysiska egenskaper. Det används för att öka stålets styrka, hårdhet och grovhet. När stålet värms och kyls förändras dess fysiska egenskaper.

Tempererat stål har funnits i århundraden. I det feodala Japan tillverkade knivsmeder katanas och andra bladvapen med hjälp av härdat stål. Processen innebar att lera slammades runt specifika delar av ett stålblad, att bladet upphettades i en ugn och sedan släcktes bladet i vatten.

Sedan dess har nya metallbearbetningsprocesser dykt upp, men det övergripande konceptet med härdning förblir detsamma. För att härda stål värms stålet upp till en specifik temperatur under dess smältpunkt, följt av kylning av stålet.

Fördelar med härdat stål

Den främsta fördelen med härdat stål är ökad hållfasthet. När stålet värms och kyls blir det starkare. Som ett resultat av detta kan det motstå större kraft utan att ge efter för deformation. Tempererat stål är också mer motståndskraftigt mot slitage. För tillämpningar med hög belastning är enbart detta skäl nog för tillverkningsföretag att välja härdat stål framför andra typer av stål.

Härdat vs. glödgat stål:

Både glödgning och anlöpning innebär att stålet värms och kyls för att förbättra sina fysiska egenskaper. Med det sagt är dock tempererat stål inte samma sak som glödgat stål. Glödgning är en metallbearbetningsprocess som använder en långsammare och mer kontrollerad metod för kylning, medan härdning är en metallbearbetningsprocess som använder en snabbare och mindre kontrollerad metod för kylning. Vid glödgning värms stålet upp till en viss temperatur, varefter det kyls långsamt under lång tid. Glödgat stål har bättre elektrisk ledningsförmåga än sin härdade motsvarighet, men härdat stål har överlägsen styrka och hårdhet.

Stål är inte den enda metall som kan härdas. Otaliga andra metaller och legeringar kan härdas. Härdat stål erbjuder dock flera attraktiva egenskaper jämfört med andra härdade metaller och legeringar.

Inga taggar för det här inlägget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *