Ne, Nolanův „Dunkirk“ neopomíjí uctít oběť Francie

V jedné z úvodních scén filmu „Dunkirk“ se prchající britský voják, vyděšený a zbědovaný, může prodrat přes barikádu obsazenou francouzskými vojáky. Je to poslední obranná linie před plážemi Dunkerque, kde se shromáždily statisíce vojáků, sevřených německým postupem. Když prochází kolem Francouzů, zbitý mladý Brit jen stěží odolává jejich pohledu. Kromě sardonického „Bon voyage l’Anglais“ spolu neprohodí ani slovo. Britové se stahují a nechávají své spojence čelit jisté porážce – sami.

V této jediné sekvenci se skrývá myšlenka, že mimořádné události, které se mají odehrát, vděčí za mnohé vzdornému poslednímu odporu těchto francouzských vojáků, bez něhož by se velký útěk do Británie nezdařil. Je to příběh, který zůstává z velké části nevyprávěný, který Nolan přiznává, ale nezabývá se jím. Kromě metafory se jeho film k této chrabré obraně nikdy nevrací, ke zděšení několika francouzských kritiků, pro které byl podíl domácího národa na „zázraku u Dunkerku“ opět znevažován.

O více než 75 let později je samozřejmě třeba diskutovat o naléhavějších otázkách než o relativních zásluhách evropských národů, které se ocitly v „operaci Dynamo“, mimořádné evakuaci 340 000 spojeneckých vojáků mezi 26. květnem a 4. červnem, jež má zásluhu na tom, že Británie mohla pokračovat v boji proti nacistickému Německu. Spor o „Dunkirk“ se však netýká jen „prvosvětových“ obav milovníků historie, kteří touží po určitém uznání úspěchů svých předků. Dotýká se velmi citlivé – a do značné míry opomíjené – epizody francouzských dějin, způsobu, jakým byla vymazána z národní paměti, a toho, jak by měl filmař přistupovat ke zpracování tak choulostivého tématu.

„Kde jsou francouzští vojáci?“

Podle významného filmového kritika Jacquese Mandelbauma a novináře Geoffroye Cailleta, kteří píší v denících Le Monde a Le Figaro, Nolan v tomto ohledu mimořádně selhal a nedostál svým závazkům vůči historii. Oba jen chválí dechberoucí smyslový zážitek, který film přináší. Vzdávají hold Nolanově charakteristické časové a prostorové pružnosti, zde vystavěné na prolínajících se příbězích postav, které jsou svědky evakuace ze země, moře i vzduchu. Problémem podle nich je, že všechny hlavní postavy kromě jedné jsou Britové.

„Nikdo nemůže režisérovi upřít právo zaměřit svůj pohled na to, co považuje za vhodné, pokud tím nepopírá realitu, o níž tvrdí, že ji představuje,“ píše Mandelbaum. „Kde je ve filmu 120 000 francouzských vojáků, kteří byli také evakuováni z Dunkerku? Kde je 40 000 těch, kteří se obětovali při obraně města proti nepříteli, jenž je převyšoval výzbrojí i počtem? Kde je dokonce i Dunkerk, napůl srovnaný se zemí bombami, a přesto zde neviditelný?“

Mandelbaum sice mírní svou kritiku odkazy na „úctu a věčnou vděčnost, kterou Francie dluží svým osvoboditelům“, ale tvrdí, že filmové přehlížení hrdinství francouzské armády se rovná „uštěpačnosti, skličující lhostejnosti“. V souvislosti s hrubostí také poznamenává, že francouzští vojáci na barikádách jsou vykresleni jako „poněkud nepřátelští“ – jako by se dalo očekávat, že se vojáci ve válečné vřavě budou usmívat a říkat bonjour.

Caillet je ve své kritice ještě jízlivější a píše, že „Nolanovo zaměření je tak úzké, že neumožňuje lepší pochopení této epizody, než kdyby nás o bitvě u Waterloo informovala GoPro kamera připevněná na Napoleonově koni“. Uvádí také pochybné tvrzení, že britský ústup zmařil plánovaný protiútok Francie, a tím „přímo připravil půdu pro porážku francouzské armády“, ale to je otázka, kterou je lepší přenechat historikům.

„Nolanův film je především chvalozpěvem na britské přežití, který zamlčuje zběhnutí, jež to umožnilo,“ píše Caillet. „Od tvůrce, který při propagaci svého filmu tak horlivě oslavoval hrdinství a ducha oběti Francouzů, to velmi připomíná to, co by se v současném vojenském kontextu dalo nazvat zradou.“

Není to „válečný film“

V době před uvedením filmu britsko-americký režisér jasně řekl, že „Dunkirk“ není „válečný film“, ale spíše příběh o přežití. Řekl, že k filmu přistupoval „spíše z hlediska čisté mechaniky přežití než z hlediska politiky této události“. Výsledkem je hybridní film, který přibližuje utrpení vojáků a vyhýbá se širšímu historickému obrazu, stejně jako strategizování a hašteření mezi francouzskými a britskými veliteli, které by se dalo očekávat.

Přestože Nolan připustil, že francouzské postavy nejsou v centru pozornosti filmu, řekl, že pro něj bylo důležité vzdát hold jejich statečné obraně, bez níž by evakuace selhala. „Francouzi se na tuto historii nechtějí dívat a vidí v ní pouze příběh o porážce,“ řekl. „A přitom francouzští vojáci projevili mimořádnou statečnost a ducha oběti.“

Pro historika Paula Reeda, autora několika knih a dokumentů o Dunkerku a dalších zlomových okamžicích války, je nespravedlivé tvrdit, že Nolan v této snaze selhal. Namísto toho naznačil, že film pomůže vyvrátit představu, „která je v Británii široce rozšířená, že Francouzi se na samém začátku války pokorně vzdali – zatímco ve skutečnosti bojovali ještě tři týdny po britské evakuaci.“

Při zpracování historického tématu „má filmař povinnost přinést věrohodný příběh, a to tento film rozhodně splňuje,“ řekl Reed v rozhovoru pro FRANCE 24. “ Příběh je o britské zkušenosti z Dunkerku, s přitakáním francouzskému odboji, který to umožnil,“ dodal. „Je to film, nikoli dokument. Nikdy neměl obsáhnout všechny aspekty toho, co se v Dunkerku stalo.“

Ohledně nedostatku záběrů z bitvou zničeného severního města, což je problém, na který upozornilo několik kritiků filmu, Reed poznamenal, že Nolan ve svém filmu nechtěl použít počítačem generované obrazy (CGI). „Není tam dost mužů na pláži, dost člunů na moři a dost rozbombardovaných budov – ale to všechno bez CGI prostě nejde,“ řekl.

Reed nicméně vyjádřil výhrady ke scéně z počátku filmu, v níž jsou francouzští vojáci při pokusu o nalodění na loď agresivně odmítnuti, a naznačil, že to uklidňuje protibritskou propagandu francouzského nacistického spojeneckého režimu Vichy. „Vichy vytvořilo mýtus, že Francouzi byli odvráceni svými spojenci,“ vysvětlil. „Pravdou však je, že desítky tisíc francouzských vojáků byly také evakuovány“ – i když většinou až po Britech.

Francouzští neopěvovaní hrdinové

Zatímco Vichy využilo útěk v Dunkerku ve své rétorice proti „Perfidnímu Albionu“, Nolanův film nám předkládá zcela jiné vyprávění, které je skutečně typicky britské a je základem vzdorného postoje země po celou dobu války.

Mandelbaum ve své recenzi filmu lituje, že se režisér rozhodl udělat z „bitvy u Dunkerku (…) čistě anglický příběh“ (mimochodem, je v něm i spousta Highlanderů – tedy Skotů -, i když Francouzům se tato nuance většinou ztrácí). Film však není o „bitvě“, která již byla vybojována a prohrána. Je o zázračné evakuaci, o strhující roli, kterou sehrály civilní lodě, a o duchu vzdoru, který pomohl vytvořit na druhé straně Lamanšského průlivu a který poskytl pracovní sílu i morální vzpruhu, jež Británii umožnila bojovat dalších pět let.

V neklidných dnech brexitu může být toto vyprávění snadno zmanipulováno a zkresleno. Jak napsal francouzský vojenský historik Jérôme de Lespinois ve svém článku, Nolanův film „utěšuje nemístné přesvědčení, že Britové jsou na tom lépe, když čelí nebezpečím světa sami“. Dodal: „V této historii, která ochotně ignoruje oběti francouzských vojáků, proto není místo pro ostatní.“

Podléhá film „Dunkirk“ vlasteneckému sentimentalismu? Ano, zejména ke konci. Přisuzuje Francouzům neúměrně malou roli? Určitě. Snižuje jejich význam v událostech nebo přehlíží jejich statečnost? Ne, i když použití metafor a nedostatek historických souvislostí mohou toto poselství rozostřit.

Přinejmenším Nolanovo dílo zvýší povědomí o do značné míry zapomenuté kapitole francouzských dějin. K tématu se vyjádřil dokonce i francouzský velvyslanec v USA Gérard Araud, který vyzdvihl rozhodující roli francouzské armády při obraně města Lille a tím i zdržení německého postupu. „Dunkirk nebyl pouze britským příběhem,“ napsal na Twitteru. „Francouzská 1. armáda statečně bojovala, aby zastavila Němce a ochránila evakuaci.“

Ve filmu je strhující scéna, v níž se Francouz snaží ucpat díry v potápějící se lodi plné Britů, i když ho pohlcuje valící se voda. Je to silná alegorie nezpívané oběti Francie v Dunkerku a jeho okolí. Nakonec, pokud tato oběť zůstává neopěvovaná, je to z velké části zásluha samotných Francouzů, kteří ve spěchu, aby vymazali skvrnu roku 1940 a jeho následků, vymazali také vzpomínku na své ztracené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *