Nee, Nolans ‘Duinkerken’ eert de opoffering van Frankrijk

In een van de openingsscènes van ‘Duinkerken’ mag een vluchtende Britse soldaat, doodsbang en uitgeput, over een barricade klauteren die wordt bemand door Franse soldaten. Het is de laatste verdedigingslinie voor de stranden van Duinkerken, waar honderdduizenden troepen zich hebben verzameld, ingesloten door de Duitse opmars. Terwijl hij langs de Fransen loopt, kan de gehavende jonge Brit hun blikken nauwelijks weerstaan. Er worden geen woorden gewisseld, behalve een sardonisch “Bon voyage l’Anglais”. De Britten trekken zich terug, hun bondgenoten achterlatend om een zekere nederlaag tegemoet te zien – alleen.

Impliciet in die ene sequentie is de gedachte dat de buitengewone gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen veel te danken hebben aan de uitdagende laatste weerstand van die Franse soldaten, zonder welke de grote ontsnapping naar Engeland zou zijn mislukt. Het is een verhaal dat grotendeels onverteld blijft, een verhaal dat Nolan erkent maar niet uitdiept. Behalve in metafoor, komt zijn film nooit terug op deze dappere verdediging, tot ongenoegen van verschillende Franse critici voor wie de rol van het thuisland in het “wonder van Duinkerken” opnieuw is gebagatelliseerd.

Meer dan 75 jaar na dato, zijn er natuurlijk dringender zaken te bespreken dan de relatieve verdiensten van Europese naties die verwikkeld waren in “Operatie Dynamo”, de buitengewone evacuatie van 340.000 geallieerde soldaten, tussen 26 mei en 4 juni, die wordt toegeschreven aan het feit dat Groot-Brittannië de strijd tegen nazi-Duitsland kon voortzetten. Maar de ruzie over “Duinkerken” gaat niet alleen over de “Eerste Wereld”-belangen van geschiedenisfanaten die graag enige erkenning willen voor de prestaties van hun voorvaderen. Het gaat over een zeer gevoelige – en grotendeels verwaarloosde – episode uit de Franse geschiedenis, de manier waarop die uit het nationale geheugen is gewist, en hoe een filmmaker zo’n delicaat onderwerp moet aanpakken.

‘Waar zijn de Franse soldaten?’

In dat opzicht is Nolan zijn verplichtingen aan de geschiedenis op een bijzondere manier niet nagekomen, volgens de prominente filmcriticus Jacques Mandelbaum en journalist Geoffroy Caillet, die respectievelijk in Le Monde en Le Figaro schrijven. Beiden hebben niets dan lof voor de adembenemende zintuiglijke ervaring die de film oplevert. Ze prijzen Nolan’s kenmerkende temporele en ruimtelijke elasticiteit, hier opgebouwd rond de in elkaar verstrengelde verhalen van personages die getuige zijn van de evacuatie vanaf land, zee en lucht. Het probleem is volgens hen dat op één na alle hoofdpersonen Brits zijn.

“Niemand kan een regisseur het recht ontzeggen zijn gezichtspunt te richten op wat hem goeddunkt, zolang het de werkelijkheid die het zegt weer te geven niet ontkent,” schrijft Mandelbaum. “Waar in de film zijn de 120.000 Franse soldaten die ook geëvacueerd werden uit Duinkerken? Waar zijn de 40.000 die zich opofferden om de stad te verdedigen tegen een vijand die superieur was in bewapening en aantallen? Waar is zelfs Duinkerken, half platgegooid door bommen, en toch hier onzichtbaar?”

Hoewel hij zijn kritiek tempert met verwijzingen naar “het respect en de eeuwige dankbaarheid die Frankrijk zijn bevrijders verschuldigd is”, stelt Mandelbaum dat de minachting van de film voor het heldendom van het Franse leger neerkomt op “een stekende onbeleefdheid, een ontmoedigende onverschilligheid”. Over onbeleefdheid merkt hij ook op dat de Franse soldaten die de barricades bemannen worden afgeschilderd als “nogal onvriendelijk” – alsof je van soldaten in het heetst van de strijd kunt verwachten dat ze glimlachen en bonjour zeggen.

Caillet is nog scherper in zijn kritiek, en schrijft dat “Nolans focus zo beperkt is dat hij geen beter begrip van deze episode mogelijk maakt dan een GoPro gemonteerd op het paard van Napoleon ons zou hebben geïnformeerd over de slag bij Waterloo”. Hij maakt ook de dubieuze bewering dat de Britse terugtrekking de geplande tegenaanval van Frankrijk had verijdeld en dus “direct de weg had vrijgemaakt voor de nederlaag van het Franse leger”, maar dat is een kwestie die het beste aan historici kan worden overgelaten.

“Nolans film is in de eerste plaats een lofzang op de Britse overleving, die de overlopers die dat mogelijk maakten verdoezelt,” schrijft Caillet. “Afkomstig van een filmmaker die zo graag de heldenmoed en opofferingsgezindheid van de Fransen prees tijdens het promoten van zijn film, lijkt dit sterk op wat men, in de huidige militaire context, verraad zou noemen.”

Geen ‘oorlogsfilm’

In de aanloop naar de release van de film maakte de Brits-Amerikaanse regisseur duidelijk dat ‘Duinkerken’ geen ‘oorlogsfilm’ was, maar eerder een verhaal over overleven. Hij zei dat hij de film benaderde “vanuit het oogpunt van de pure overlevingsmechanismen en niet zozeer vanuit de politiek van de gebeurtenis”. Het resultaat is een hybride film, die inzoomt op de beproeving van de soldaten terwijl het bredere historische beeld wordt vermeden, evenals de strategieën en het gekibbel tussen Franse en Britse commandanten die men had kunnen verwachten.

Hoewel Nolan erkent dat de Franse personages niet de focus van de film zijn, zei hij dat het belangrijk voor hem was om eer te bewijzen aan hun moedige verdediging, zonder welke de evacuatie zou zijn mislukt. “De Fransen willen niet naar deze geschiedenis kijken en zien het alleen als een verhaal van een nederlaag,” zei hij. “En toch hebben de Franse troepen buitengewone moed en opofferingsgezindheid getoond.”

Voor historicus Paul Reed, de auteur van verschillende boeken en documentaires over Duinkerken en andere keerpunten in de oorlog, is het oneerlijk om te beweren dat Nolan heeft gefaald in dit streven. In plaats daarvan suggereert hij dat de film zou helpen het idee te ontkrachten, “dat in Groot-Brittannië wijd verbreid is, dat de Fransen zich gedwee overgaven aan het begin van de oorlog – terwijl ze in feite nog drie weken doorvochten na de Britse evacuatie.”

Bij het aanpakken van een historisch onderwerp, “heeft een filmmaker de verantwoordelijkheid om een geloofwaardig verhaal te leveren, en deze film doet dat zeker,” vertelde Reed aan FRANCE 24. “Het verhaal gaat over de Britse ervaring van Duinkerken, met een knipoog naar het Franse verzet dat het mogelijk maakte,” zei hij. “Het is een film, geen documentaire. Het was nooit de bedoeling dat elk aspect van wat er in Duinkerken gebeurde aan bod zou komen.”

Over het gebrek aan beelden van de door gevechten geteisterde noordelijke stad, een punt dat door verschillende critici van de film aan de orde is gesteld, merkte Reed op dat Nolan niet geneigd is om computer-gegenereerde beelden (CGI) in zijn film te gebruiken. “Er zijn niet genoeg mannen op het strand, niet genoeg boten op zee, en niet genoeg gebombardeerde gebouwen – maar je kunt dat gewoon niet allemaal doen zonder CGI,” zei hij.

Hoewel Reed zijn bedenkingen uitte over een scène vroeg in de film waarin Franse soldaten agressief worden geweigerd wanneer ze aan boord van een schip proberen te komen, suggererend dat het de anti-Britse propaganda van Frankrijks nazi-gelieerde Vichy-regime troostte. “Vichy creëerde de mythe dat de Fransen door hun bondgenoten werden geweigerd,” legde hij uit. “Maar de waarheid is dat tienduizenden Franse troepen ook werden geëvacueerd” – zij het meestal na de Britten.

De onbezongen helden van Frankrijk

Terwijl Vichy de ontsnapping bij Duinkerken uitbuitte in zijn retoriek tegen het “Perfide Albion”, geeft Nolans film ons een heel ander verhaal in wording, een verhaal dat inderdaad typisch Brits is en dat ten grondslag ligt aan de weerbarstige houding van het land gedurende de hele oorlog.

In zijn recensie van de film klaagt Mandelbaum over de beslissing van de regisseur om van de “slag om Duinkerken (…) een puur Engels verhaal” te maken (er zijn overigens ook genoeg Hooglanders – Schotten dus -, al gaat de nuance meestal verloren voor de Fransen). Maar de film gaat niet over de “slag”, die al gestreden en verloren is. Het gaat over de wonderbaarlijke evacuatie, de opzwepende rol van burgerboten en de geest van verzet die hierdoor over het Kanaal ontstond, en die zowel de mankracht als het moreel een impuls gaf waardoor Groot-Brittannië nog vijf jaar door kon vechten.

In de onrustige dagen van Brexit kan dat verhaal gemakkelijk worden gemanipuleerd en verdraaid. Zoals de Franse militair historicus Jérôme de Lespinois in een opiniestuk schreef, troost Nolans film “het misplaatste geloof dat de Britten beter af zijn als ze de gevaren van de wereld alleen trotseren”. Hij voegde eraan toe: “Er is daarom geen plaats voor anderen in deze geschiedenis die gewillig het offer van de Franse soldaten negeert.”

Geeft “Duinkerken” zich over aan patriottisch sentimentalisme? Ja, vooral tegen het einde. Geeft het de Fransen een onevenredig kleine rol? Zeker. Bagatelliseert het hun belang in de gebeurtenissen, of veronachtzaamt het hun heldenmoed? Nee, hoewel het gebruik van metafoor en de geringe historische context de boodschap kunnen vertroebelen.

Op zijn minst zal Nolan’s werk de aandacht hebben gevestigd op een grotendeels vergeten hoofdstuk in de Franse geschiedenis. Zelfs de Franse ambassadeur in de VS, Gérard Araud, heeft zich over het onderwerp uitgelaten en gewezen op de cruciale rol van het Franse leger bij de verdediging van de stad Lille en daarmee bij het vertragen van de Duitse opmars. “Duinkerken was niet alleen een Brits verhaal,” tweette hij. “Het Franse 1e leger vocht dapper om de Duitsers tegen te houden en de evacuatie te beschermen.”

Er zit een aangrijpende scène in de film, waarin een Fransman gaten probeert te dichten in een zinkend schip vol Britten, zelfs als hij wordt opgeslokt door het stromende water. Het is een krachtige allegorie van de onbezongen opoffering van Frankrijk in en rond Duinkerken. Als dat offer uiteindelijk onbezongen blijft, is dat grotendeels te wijten aan de Fransen zelf, die in hun haast om de vlek van 1940 en de nasleep ervan uit te wissen, ook de herinnering aan hun verloren mensen hebben uitgewist.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *