US EPA

News Releases from Headquarters’Air and Radiation (OAR)

03/31/2020
Kontaktní informace:

Tiskové oddělení EPA ([email protected])

WASHINGTON (31. března 2020) – Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) Ministerstva dopravy Spojených států amerických a Úřad pro bezpečnost silničního provozu Spojených států amerických. Environmental Protection Agency (EPA) dnes zveřejnily konečnou verzi předpisu Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE) Vehicles, který stanovuje normy pro průměrnou spotřebu paliva (CAFE) a emise CO2 pro osobní a lehké nákladní automobily modelových let 2021-2026.

„Tento předpis odráží prioritu č. 1 ministerstva – bezpečnost – tím, že zpřístupňuje novější, bezpečnější a ekologičtější vozidla Američanům, kteří v průměru jezdí 12 let starými automobily. Tím, že se novější, bezpečnější a ekologičtější vozidla stanou dostupnějšími pro americké rodiny, bude zachráněno více životů a vytvořeno více pracovních míst,“ uvedla americká ministryně dopravy Elaine L. Chao. „Prezident Trump dnes plní svůj slib daný před třemi lety automobilkám, že oživí americkou automobilovou výrobu aktualizací nákladných a stále méně splnitelných norem pro spotřebu paliva a emise CO2 z vozidel, a právě toho předpis o bezpečnějších a cenově dostupných vozidlech s nízkou spotřebou paliva dosahuje.“

„Plníme slib prezidenta Trumpa, že opravíme současné normy pro spotřebu paliva a emise skleníkových plynů,“ řekl správce agentury EPA Andrew Wheeler. „Naše konečné pravidlo zavádí rozumný jednotný národní program, který zajišťuje správnou regulační rovnováhu, jež chrání naše životní prostředí, a stanovuje rozumné cíle pro automobilový průmysl. Toto pravidlo podporuje naši ekonomiku a bezpečnost amerických rodin.“

Konečné pravidlo zvýší přísnost norem CAFE a emisí CO2 o 1,5 % každý rok až do modelového roku 2026 ve srovnání s normami vydanými v roce 2012, které by vyžadovaly přibližně 5% roční zvýšení. Jedná se o změnu oproti návrhu vydanému v roce 2018. Většina výrobců automobilů nesplňuje normu z roku 2012, aniž by se uchýlila k využití kreditů. Konečné znění pravidla naleznete zde: https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/safer-affordable-fuel-efficient-safe-vehicles-final-rule.

NHTSA je podle federálního zákona povinna stanovit normy spotřeby paliva na maximální možné úrovni pro osobní i lehké nákladní automobily, a to pro každý modelový rok. Pokud úřad NHTSA zjistí, že dříve stanovené normy již nejsou maximálně proveditelné, může je změnit. Při určování toho, jaká úroveň norem CAFE by byla maximálně proveditelná, zákon nařizuje úřadu NHTSA, aby zvážil čtyři konkrétní faktory: technologickou proveditelnost; ekonomickou proveditelnost; vliv ostatních vládních norem pro motorová vozidla na spotřebu paliva a potřebu národa šetřit energií.

Dne 2. dubna 2018 vydala agentura EPA konečné rozhodnutí o střednědobém hodnocení, v němž zjistila, že normy emisí CO2 pro období MY 2022-2025 nejsou vhodné a měly by být revidovány. Téměř dva roky agentury spolupracovaly na rozsáhlé analýze současných automobilových a palivových technologií, přezkoumávaly ekonomické podmínky a prognózy a konzultovaly s dalšími partnery z federálních agentur, aby zajistily co nejspolehlivější a nejpřesnější analýzu. Agentury rovněž vyhodnotily více než 750 000 připomínek veřejnosti a uspořádaly tři veřejná setkání.

Pravidlo o bezpečných vozidlech odráží realitu dnešních trhů, včetně podstatně nižších cen ropy než v původní projekci z roku 2012, výrazného zvýšení produkce ropy v USA a rostoucí poptávky spotřebitelů po větších vozidlech.

Pravidlo o bezpečných vozidlech zvyšuje konkurenceschopnost USA snížením regulačních nákladů až o 100 miliard USD do modelového roku 2029. Podle prognóz NHTSA/EPA rovněž zvýší prodej nových vozidel do modelového roku 2029 až o 2,7 milionu vozidel. V době náhlé ekonomické nejistoty poskytuje pravidlo SAFE Vehicles pomoc milionům amerických pracovníků a tisícům podniků v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích tím, že snižuje náklady a zvyšuje prodej bezpečných nových vozidel.

Snížením průměrné ceny nového vozidla přibližně o 1 000 USD toto správně nastavené pravidlo usnadní Američanům dovolit si nákup novějších, ekologičtějších a bezpečnějších vozidel.

Pravidlo SAFE rovněž pomůže více Američanům dovolit si novější vozidla, která jsou podle výzkumu NHTSA bezpečnější než kdykoli předtím. Předpokládá se, že během životnosti vozidel vyrobených podle těchto nových norem dojde ke snížení počtu smrtelných nehod o přibližně 3 300, počtu zraněných o 397 000 a počtu vozidel poškozených při nehodách o více než 1,8 milionu.

Pravidlo SAFE zároveň pokračuje v ochraně životního prostředí tím, že v příštích pěti letech zvýší přísnost norem CAFE a emisí CO2, čímž zajistí, že Američané budou mít na výběr z široké nabídky cenově dostupných, bezpečných a úsporných vozidel. Podle pravidla SAFE je předpokládaná celková průměrná požadovaná spotřeba paliva v odvětví v MY 2021-2026 40,4 mil na galon ve srovnání s předpokládaným požadavkem 46,7 mpg v MY 2025 podle norem z roku 2012 a nové pravidlo snižuje počet kreditů, které nejsou spojeny se zvýšenou spotřebou paliva. Toto pravidlo je největší deregulační iniciativou této administrativy. Agentury předpokládají, že podle těchto konečných norem by se požadované technologické náklady snížily o 86 až 126 miliard USD po dobu životnosti vozidel do roku MY 2029. Pravidlo SAFE Vehicles zároveň poskytuje regulační jistotu tím, že stanoví jeden soubor národních norem spotřeby paliva a emisí CO2 pro osobní a lehké nákladní automobily.

Podle tohoto pravidla budou nová vozidla i nadále muset splňovat přísné normy znečištění stanovené zákonem o čistotě ovzduší, což zajistí, že kvalita ovzduší bude chráněna před emisemi způsobujícími smog. V rámci pravidla dojde také k meziročnímu snížení emisí CO2.

Pravidlo o bezpečných vozidlech:

Konečné pravidlo zvýší přísnost norem CAFE a emisí CO2 o 1,5 % ročně až do modelového roku 2026 ve srovnání s normami CO2 vydanými v roce 2012, které by vyžadovaly zvýšení o přibližně 5 % ročně.

Celkový dopad:

  • Nižší náklady, tisíce zachráněných životů a minimální dopad na spotřebu paliva a životní prostředí.
  • Snížení celkových nákladů o 200 miliard dolarů za dobu životnosti vozidel do roku 2029, včetně hodnoty zvýšené bezpečnosti
  • Snížení regulačních nákladů o 100 miliard dolarů
  • Snížení celkových spotřebitelských nákladů na vlastnictví jednoho nového vozidla o 1 400 dolarů
  • Snížení prodejní ceny jednoho nového vozidla o více než 1 000 dolarů
  • 2. Snížení emisí CO2 o 1 000 miliard dolarů.7 milionů prodaných nových vozidel navíc (protože nová vozidla jsou cenově dostupnější)

Bezpečnost:

  • O 3 300 méně úmrtí při nehodách
  • O 46 000 méně hospitalizací po vážných nehodách předpokládaných po dobu životnosti vozidel vyrobených do roku 2029
  • O 397 000 méně zranění
  • O 1 000 méně zranění.o 8 milionů vozidel méně poškozených při nehodách

Životní prostředí:

Všechna nová vozidla budou i nadále podléhat přísným normám znečištění podle zákona o čistotě ovzduší a nová vozidla budou podléhat vyšším normám znečištění než starší vozidla, která budou kvůli tomuto pravidlu vyřazena z provozu

40,4 mpg předpokládané celkové průměrné požadované spotřeby paliva v odvětví v MY 2026 ve srovnání s 46,7 mpg předpokládaným požadavkem podle norem z roku 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *