Válka o mír mezi divokými šimpanzi

Šimpanzi používají agresi způsobem, který nás u našeho druhu odpuzuje. Můj kolega z Jihokalifornské univerzity Christopher Boehm odhadl, že míra nesmrtícího násilí mezi divokými šimpanzi je vyšší než ve většině lidských společností. Samostatná studie primatologa Richarda Wranghama z Harvardovy univerzity a jeho spoluautorů zjistila podobnou míru „vraždění“ mezi šimpanzi a tradičními lidskými společnostmi lovců a sběračů a mnohem vyšší míru nesmrtící agrese u šimpanzů.

Šimpanzi jsou jediní primáti kromě nás, kteří se běžně zabíjejí ve jménu území a zdrojů. Stejně jako v lidských společnostech jsou vrahy prakticky vždy samci, jak upozornil Wrangham ve své knize Démoničtí samci. Šimpanzi nemají zbraně, které si spojujeme s efektivními zabijáky; mají ruce a nehty, nikoli tlapy a drápy. Jejich špičáky jsou sice impozantní, ale nemohou se rovnat zubům masožravců. Přesto provádějí kruté útoky na členy vlastních a zejména sousedních společenství. Samci si sexuálně vynucují samice. A jak samci, tak samice se dopouštějí infanticidy.

Šimpanzi jsou kromě nás jediní primáti, kteří se běžně zabíjejí ve jménu území a zdrojů.

Šimpanzi nejsou stroje na zabíjení; 99 procent svého života tráví v míru. Totéž by se ovšem dalo říci i o nás. Potenciál k násilnému chování má v sobě každý z nás, ale vynořuje se jen zřídka nebo vůbec. A stejně jako lidé mají nespočet způsobů, jak zažehnat spory dříve, než se dostanou do fáze, kdy se násilí jeví jako reálná možnost, mají šimpanzi mnoho pojistek, které brání tomu, aby došlo ke smrtící agresi. Po drobných hádkách se usmiřují a způsoby, jakými obnovují sociální harmonii, jsou stejně zajímavé a důležité jako násilí, kterému se věnuje veškerá pozornost vědců a médií.

Natural Born Killers?

Stejně jako všichni ostatní savci na planetě mají i šimpanzi schopnost způsobit si navzájem fyzické zranění. U šimpanzů je těžší zaujmout utilitaristický přístup k pochopení násilí než u nižších savců. Šimpanzi, kteří se navzájem zraňují nebo zabíjejí, nejsou nemorální. Jsou amorální; jejich násilí je prostředkem k dosažení cíle. Nezlobíme se na lvy, že se vzájemně napadají nebo že zabíjejí zebry; to prostě lvi dělají. Na lidoopy máme tendenci pohlížet v jiném světle, protože jsou s námi evolučně úzce spjati. Celé křídlo výzkumu chování zvířat je založeno na myšlence, že kořeny lidské morálky lze nalézt v premorálním chování primátů, přičemž šimpanzi slouží jako hlavní zvířecí model. Většina výzkumníků dospěla k závěru, že v případě zacházení šimpanzů mezi sebou platí, že „moc dělá dobro“, ale to nezabránilo antropologům uvádět agresivitu šimpanzů jako potenciální příklad toho, že trestající násilí může mít svůj kulturní původ v našem vlastním druhu.

Existuje myšlenková škola – špatně informovaná – která tvrdí, že agresivita šimpanzů je nějakým způsobem výsledkem lidských zásahů do jejich chování. Toto obvinění bylo poprvé vzneseno krátce poté, co Jane Goodallová poprvé pozorovala samce jedné komunity v Gombe, kteří vyhledávali a napadali samce sousední komunity. Jelikož se tyto dvě skupiny od sebe nedávno oddělily, samci se spojili, aby zabili své bývalé kamarády. Někteří antropologové tvrdili, že násilí bylo vyvoláno přítomností lidských výzkumníků nebo tím, že lidé zásobovali šimpanze banány, nebo snad tím, že lidé změnili životní prostředí, nebo snad dokonce samotným procesem habituace. Tento argument se prosadil zejména mezi vědci, kteří považují lidské společnosti za rovnostářské a od přírody mírumilovné. Tvrdí, že násilí mezi skupinami je produktem vnějších sil, například kontaktu se Západem. Pak jsme se dozvěděli, že k takovým vraždám mezi samci sousedících šimpanzích společenství dochází téměř na všech výzkumných lokalitách, kde byly opice pozorovány. Dokonce se objevila zpráva o útoku volně žijících šimpanzích samců na skupinu šimpanzů v zajetí v zařízení v Senegalu, které se náhodou nacházelo uvnitř teritoria volně žijících samců.

V sázce je mnoho. Pokud je násilí šimpanzích samců spíše adaptivní než patologické, můžeme usuzovat, že totéž platí i pro lidi. Šimpanzí samci používají násilí k dosažení cílů souvisejících se zdroji – potravy a sexu – tím, že eliminují soupeře o obojí. Argument, že extrémní násilí je odchylka, se rozplývá s přibývajícími terénními pozorováními šimpanzího násilí. Po většinu posledních tří desetiletí panoval konsenzus, že násilí je u šimpanzů normální, adaptivní chování.

Kniha antropoložky Margaret Powerové z roku 1991 se pokusila vzkřísit myšlenku, že šimpanzi jsou od přírody mírumilovní a násilní jsou pouze tehdy, když je jejich sociální chování narušeno lidským vlivem. S podobným tvrzením přišli i antropologové Robert Sussman a Joshua Marshack z Washingtonovy univerzity v Saint Louis. Tito autoři tvrdí, že narušení životního prostředí způsobené člověkem může v kombinaci s malou rozlohou lesa a zásobováním vyvolat zvýšenou, dokonce smrtící agresi. Skeptici ignorují rozsáhlé údaje o šimpanzím násilí. Nejčastěji násilní šimpanzi, o kterých víme, v Ngogu v Ugandě, žijí v jednom z nejčistších biotopů, v nichž byli šimpanzi studováni.

Šimpanzi mají v duši své biologie potenciál k chování, které považujeme za nemorální, když je vidíme u sebe. Pokud se vyskytují u šimpanzů, jsou to prostě strategické způsoby, jak dosáhnout životních cílů.

Michael Wilson z Minnesotské univerzity a jeho kolegové nedávno analyzovali vzorec šimpanzího násilí, který byl sestaven za půl století terénního výzkumu. Zvažovali potenciální prediktory násilí, které jsou způsobeny člověkem: narušení stanoviště, zásobování a velikost lesa. Wilson a jeho kolegové zjistili, že žádný z těchto faktorů nepředpovídá, které populace šimpanzů vykazují nejvíce násilí. Místo toho byly nejlepšími prediktory násilí adaptivní faktory. Násilné útoky jsou pravděpodobnější, když je nerovnováha v počtu samců ve stranách dvou sousedících společenství. Útoky jsou také předvídatelné z demografie samců; útočníky jsou obvykle pohlavně dospělí samci, takže čím více samců ve společenství, tím více násilí vidíme.

V sedmdesátých nebo osmdesátých letech minulého století bylo možná přijatelné být skeptický k adaptivní povaze šimpanzího násilí, ale s nahromaděnými pozorováními volně žijících šimpanzů od té doby ho nelze odepsat jako „nepřirozené“. Předpokládám, že způsoby šimpanzího násilí jsou „přirozené“ v tom smyslu, že se ve volné přírodě běžně vyskytují za nejrůznějších podmínek prostředí. V duši své biologie mají šimpanzi potenciál k chování, které považujeme za nemorální, když je vidíme u sebe. Pokud se u šimpanzů vyskytují, jsou to prostě strategické způsoby, jak dosáhnout životních cílů. Rozhodování o tom, zda existuje evoluční souvislost mezi šimpanzí agresivitou a lidským násilím, je důležité téma, které by však nemělo ovlivňovat naši interpretaci šimpanzího chování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *