Konstruktum-érvényesség

A konstruktum-érvényesség értékelése megköveteli, hogy a mérőeszköz korrelációit olyan változók tekintetében vizsgálják, amelyekről ismert, hogy kapcsolatban állnak a konstruktummal (amelyet az értékelt eszköz állítólagosan mér, vagy amelyek esetében elméleti alapon feltételezhető, hogy kapcsolatban állnak). Ez összhangban van a konstruktum érvényességének vizsgálatára szolgáló multitrait-multimódszer mátrixszal (MTMM), amelyet Campbell és Fiske mérföldkőnek számító tanulmányában (1959) írtak le. Az MTMM mellett más módszerek is léteznek a konstruktum érvényességének értékelésére. Értékelhető a faktorelemzés különböző formáival, strukturális egyenletmodellezéssel (SEM) és más statisztikai értékelésekkel. Fontos megjegyezni, hogy egyetlen vizsgálat nem bizonyítja a konstruktum érvényességét. Inkább egy folyamatos értékelési, újraértékelési, finomítási és fejlesztési folyamatról van szó. A várt mintázatnak megfelelő összefüggések hozzájárulnak a konstrukció érvényességének bizonyítékához. A konstruktum érvényessége az értékelt eszközzel végzett számos tanulmányból származó korrelációk felhalmozásán alapuló ítélet.

A legtöbb kutató a fő kutatás előtt próbálja tesztelni a konstruktum érvényességét. Ehhez kísérleti tanulmányokat lehet felhasználni. A kísérleti tanulmányok kis léptékű előzetes vizsgálatok, amelyek célja a teljes körű teszt megvalósíthatóságának tesztelése. Ezek a kísérleti tanulmányok megállapítják a kutatásuk erősségét, és lehetővé teszik számukra, hogy elvégezzék a szükséges kiigazításokat. Egy másik módszer az ismert csoportok technikája, amely során a mérőeszközt olyan csoportoknak adják be, amelyek várhatóan ismert jellemzők miatt különböznek egymástól. A feltételezett kapcsolatok vizsgálata magában foglalja az elméleten vagy korábbi kutatásokon alapuló logikai elemzést. A beavatkozási vizsgálatok a konstruktum érvényességének értékelésének egy másik módszere. Az olyan intervenciós vizsgálatok, amelyekben a konstruktumban alacsony pontszámmal rendelkező csoportot tesztelnek, megtanítják a konstruktumot, majd újra mérik, bizonyítani tudják a teszt konstruktum-érvényességét. Ha szignifikáns különbség van a teszt előtti és utáni teszt között, amelyet statisztikai tesztekkel elemeznek, akkor ez jó konstruktum-érvényességet bizonyíthat.

Konvergens és diszkrimináns érvényességSzerkesztés

Fő cikkek: konvergens érvényesség és diszkrimináns érvényesség

A konvergens és diszkrimináns érvényesség az érvényesség két altípusa, amelyek a konstruktum-érvényességet alkotják. A konvergens érvényesség arra utal, hogy a konstruktumok két olyan mérőszáma, amelyeknek elméletileg kapcsolatban kellene lenniük egymással, valóban kapcsolatban állnak egymással. Ezzel szemben a diszkrimináns érvényesség azt vizsgálja, hogy azok a fogalmak vagy mérések, amelyeknek nem kellene kapcsolatban állniuk egymással, valóban nem kapcsolódnak-e egymáshoz. Vegyük például az általános boldogság konstruktumát. Ha az általános boldogság mérőszáma konvergens érvényességgel rendelkezik, akkor a boldogsághoz hasonló konstrukcióknak (elégedettség, elégedettség, vidámság stb.) pozitívan kellene kapcsolódniuk az általános boldogság mérőszámához. Ha ez a mérőszám diszkrimináns érvényességgel rendelkezik, akkor az olyan konstrukciók, amelyeknek nem kellene pozitívan kapcsolódniuk az általános boldogsághoz (szomorúság, depresszió, kétségbeesés stb.), nem kellene kapcsolódniuk az általános boldogság mérőszámához. A mérések rendelkezhetnek a konstruktum-érvényesség egyik altípusával, de a másikkal nem. Az általános boldogság példáját használva egy kutató létrehozhat egy olyan leltárt, ahol az általános boldogság és az elégedettség között nagyon magas pozitív korreláció áll fenn, de ha a boldogság és a depresszió között is jelentős pozitív korreláció áll fenn, akkor a mérőeszköz konstruktum-érvényessége megkérdőjeleződik. A teszt konvergens érvényességgel rendelkezik, de diszkrimináns érvényességgel nem.

Nomológiai hálóSzerkesztés

Főcikk: nomológiai háló

Lee Cronbach és Paul Meehl (1955) javasolta, hogy egy teszt konstruktum-érvényességének méréséhez elengedhetetlen a nomológiai háló kialakítása. A nomológiai háló egy konstruktumot úgy határoz meg, hogy bemutatja annak más konstruktumokkal és viselkedési formákkal való kapcsolatát. Ez a vizsgálatban érdekelt fogalmak (konstrukciók), azok megfigyelhető megnyilvánulásainak és a köztük lévő kapcsolatnak az ábrázolása. Azt vizsgálja, hogy a hasonló konstrukciók közötti kapcsolatokat figyelembe veszik-e a konstruktumok megfigyelt mérései közötti kapcsolatokkal. A konstruktumok egymáshoz való kapcsolatainak alapos megfigyelése új konstruktumokat hozhat létre. Például az intelligenciát és a munkamemóriát erősen összefüggő konstrukciónak tekintik. A mögöttes összetevőik megfigyelése révén a pszichológusok új elméleti konstrukciókat fejlesztettek ki, mint például: a kontrollált figyelem és a rövid távú terhelés. A nomológiai háló létrehozása a meglévő konstrukciók megfigyelését és mérését is hatékonyabbá teheti a hibák feltárásával. A kutatók megállapították, hogy az emberi koponyán lévő dudorok tanulmányozása (frenológia) nem az intelligencia mutatói, hanem az agy térfogata. Ha az intelligencia nomológiai hálójából kivesszük a frenológia elméletét, és hozzáadjuk az agytömeg evolúciójának elméletét, az intelligencia konstrukciói hatékonyabbá és erőteljesebbé válnak. Mindezen egymással összefüggő fogalmak és megfigyelhető vonásaik összeszövése olyan “hálót” hoz létre, amely alátámasztja elméleti koncepciójukat. Például a tanulmányi teljesítmény nomológiai hálózatában elvárnánk, hogy a tanulmányi teljesítmény megfigyelhető vonásai (azaz a GPA, SAT és ACT pontszámok) kapcsolatban álljanak a tanulékonyság megfigyelhető vonásaival (tanulással töltött órák, figyelem az órán, jegyzetek részletessége). Ha nem így van, akkor probléma van a méréssel (a tanulmányi teljesítmény vagy a tanulékonyság mérésével), vagy a teljesítmény állítólagos elméletével. Ha ezek egymás mutatói, akkor a tanulmányi teljesítmény nomológiai hálózata, és így a konstruált elmélet is megerősödik. Bár a nomológiai hálózat elméletet javasolt a konstruktumok megerősítésének módjára, nem mondja meg, hogyan értékelhetjük a konstruktum érvényességét egy vizsgálatban.

Multitrait-multimódszer-mátrixSzerkesztés

Főcikk: Multitrait-multimódszer-mátrix

A multitrait-multimódszer-mátrix (MTMM) egy Campbell és Fiske (1959) által kifejlesztett megközelítés a konstruktum érvényességének vizsgálatára. Ez a modell a konvergenciát (annak bizonyítéka, hogy egy konstrukció különböző mérési módszerei hasonló eredményeket adnak) és a diszkriminálhatóságot (a konstrukciót más kapcsolódó konstrukcióktól való megkülönböztethetőségét) vizsgálja. Hat tulajdonságot mér: a konvergens érvényesség értékelését, a diszkrimináns (divergens) érvényesség értékelését, a tulajdonság-módszer egységeket, a multitrait-multimódszereket, a valóban különböző módszereket és a tulajdonság jellemzőit. Ez a konstrukció lehetővé teszi a vizsgálók számára, hogy teszteljék a következőket: “konvergencia különböző mérések között… ugyanazon “dolog”… és divergencia mérések között… rokon, de fogalmilag különböző “dolgok” mérései között.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük