FDA rekommenderar begränsad användning av Celebrex och Bextra

Dec. 23, 2004 — FDA utfärdar en hälsorådgivning om användningen av antiinflammatoriska smärtstillande medel, inklusive Cox-2-hämmarna Celebrex och Bextra, och receptfria läkemedel. Rådgivningen innehåller en rekommendation om att användningen av Cox-2 läkemedel bör begränsas till högriskpatienter.

Den nyligen offentliggjorda informationen visar att Cox-2 hämmare (Vioxx, Celebrex och Bextra) kan vara förknippade med en ökad risk för hjärtinfarkt och slaganfall, säger FDA. De tillägger att denna risk är störst när dessa läkemedel används under långa perioder eller i mycket högrisksituationer, till exempel omedelbart efter hjärtkirurgi.

Förberedande resultat från en klinisk långtidsstudie (upp till tre år) visar att långtidsanvändning av traditionella antiinflammatoriska läkemedel, till exempel naproxen (säljs som Aleve, Anaprox, Naprosyn och Naprelan), också kan vara förknippad med hjärtinfarkt.

Och även om resultaten av dessa studier är preliminära och står i konflikt med andra studier om samma läkemedel, ger FDA detta råd som en tillfällig åtgärd, i väntan på ytterligare granskning av data som fortsätter att samlas in.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *