Kofaktor

Definition
Nun, plural: kofaktorer
(biokemi) Ett oorganiskt komplement till en enzymreaktion
Supplement
Kofaktorer avser oorganiska ämnen som vissa enzymer behöver för att utföra katalysen av en viss kemisk reaktion. Kofaktorer är icke-proteinföreningar. De är dock inblandade i katalysen genom att binda till enzymer på deras specifika bindningsställen för att aktivera dem. Exempel på kofaktorer är följande: Zn++ (binder till kolsyreanhydras eller alkoholdehydrogenas), Fe+++ eller Fe++ (reagerar med cytokromer, hemoglobin och ferredoxin), Cu++ eller Cu+ (binder till cytokromoxidas) samt K+ och Mg++ (binder till pyruvatfosfokinas). Kofaktorer betraktas som hjälpmolekyler eftersom de bidrar till biokemiska omvandlingar.
I viss litteratur innefattar kofaktorer koenzymerna, som också är icke-proteinföreningar men är organiska ämnen. Examples of coenzymes are nicotineamide adenine dinucleotide (NAD), nicotineamide adenine dinucelotide phosphate (NADP), and flavin adenine dinucleotide (FAD) involved in oxidation or hydrogen transfer. Coenzyme A (CoA) is another coenzyme involved in the transfer of acyl groups.
Compare:

 • coenzyme

See also:

 • enzyme
 • inorganic

Mentioned in:

 • Tripartite
 • D-octopine dehydrogenase
 • Nucleotide
 • Ligand
 • Ternary complex
 • Molybdopterin
 • Kininogen high-molecular-weight
 • S-sulfocysteine
 • Transaminase
 • Nuclease S1
 • Cytokinin oxidase
 • Protein s deficiency
 • Thromboxane dehydrogenase
 • Monoamine Oxidase B

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *