Medicinsk definition av neuroplasticitet

Neuroplasticitet: Hjärnans förmåga att omorganisera sig själv genom att bilda nya neurala kopplingar under hela livet. Neuroplasticiteten gör det möjligt för neuronerna (nervcellerna) i hjärnan att kompensera för skador och sjukdomar och att anpassa sina aktiviteter som svar på nya situationer eller på förändringar i miljön.

Hjärnans reorganisering sker genom mekanismer som ”axonal spiring” där oskadade axoner växer fram nya nervändar för att återknyta neuroner vars länkar skadats eller brutits. Oskadade axoner kan också grodda nervändar och ansluta sig till andra oskadade nervceller och bilda nya nervbanor för att utföra en nödvändig funktion.

Om till exempel en hjärnhalva skadas kan den intakta hjärnhalvan ta över vissa av dess funktioner. Hjärnan kompenserar i praktiken för skadan genom att omorganisera och bilda nya förbindelser mellan intakta neuroner. För att återknyta förbindelserna måste neuronerna stimuleras genom aktivitet.

Neuroplasticitet kan ibland också bidra till funktionsnedsättning. Personer som är döva kan till exempel drabbas av en ständig ringning i öronen (tinnitus), vilket är ett resultat av omkopplingen av hjärnceller som är svältfödda för ljud. För att neuronerna ska kunna bilda fördelaktiga kopplingar måste de stimuleras på rätt sätt.

Neuroplasticitet kallas också för hjärnans plasticitet eller hjärnans formbarhet.

Fortsätt rulla eller klicka här för relaterade bildspel

FRÅGOR

Det förkortade begreppet ADHD betecknar det tillstånd som allmänt är känt som: Se svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *