Öthatalmi Haditengerészeti Korlátozási Szerződés

Az Öthatalmi Haditengerészeti Korlátozási Szerződés, más néven Washingtoni Szerződés, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Japán, Franciaország és Olaszország által 1922. február 6-án aláírt fegyverzetkorlátozási szerződés. A megállapodás rögzítette az egyes szerződő nemzetek haditengerészeteinek birtokában lévő tőkehajók számát és tonnatartalmát. Ez volt a harmadik az 1921-22-es washingtoni konferencián kötött hét szerződés vagy megállapodás közül.

Washingtoni konferencia
Washingtoni konferencia

Washingtoni konferencia, Washington, D.C., 1921.

Kongresszusi Könyvtár, Washington, D.C., 1921.

Washingtoni konferencia
Bővebben ebben a témában
Washingtoni konferencia
Az öthatalmi haditengerészeti korlátozási szerződés, amelyet az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán, Franciaország és Olaszország írt alá…

A szerződés név szerint jelölte meg azokat a tőkehajókat (a meghatározás szerint 20 000 tonna normál vízkiszorítást meghaladó, vagy 8 hüvelyknél nagyobb kaliberű ágyúkat hordozó hadihajókat ), amelyeket az egyes országok megtarthatnak. Az így megtartható összesített tonnatartalom az USA számára 525.850, az Egyesült Királyság számára 558.950, Franciaország számára 221.170, Olaszország számára 182.800 és Japán számára 301.320 volt. Minden más, épített vagy építés alatt álló, nem így megnevezett tőkehajót selejtezni kellett, kivéve, hogy Franciaország és Olaszország engedélyt kapott a meglévő, 1927-ben, 1929-ben és 1931-ben nyugdíjazandó hajóállomány pótlására. Az Egyesült Államoknak 15 Jütland előtti hajót (az 1916-os jütlandi csata előtt épített hajók) és 11 befejezetlen hajót kellett selejteznie; Nagy-Britanniának 20 Jütland előtti hajót és 4 befejezetlen hajót kellett selejteznie; Japánnak pedig 10 Jütland előtti hajót és 6 befejezetlen hajót kellett selejteznie, és fel kellett hagynia 8 még nem épülő hajóra vonatkozó programjával.

Az USA és az Egyesült Királyság tőkehajóinak számát 1936-ban egyenként 15-ben, a japán hajók számát pedig 1935-ben 9-ben kellett stabilizálni. Franciaország és Olaszország esetében a hajók számát nem határozták meg, de egyetlen hajó sem haladhatta meg a 35 000 tonna vízkiszorítást. Bizonyos meghatározott kivételektől és pótlási rendelkezésektől eltekintve a szerződő hatalmak megállapodtak abban, hogy felhagynak tőkehajóépítési programjaikkal. A tőkehajók teljes pótlási tonnatartalma nem haladhatta meg az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság esetében az 525 000 tonnát, Japán esetében a 315 000 tonnát, Franciaország és Olaszország esetében pedig a 175 000 tonnát, ami az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság esetében 5, Japán esetében 3, Franciaország és Olaszország esetében pedig 1,67 tonnát jelentett. Egyetlen tőkehajó sem haladhatta meg a 35 000 tonnát, és nem hordozhatott 16 hüvelyknél (406 mm) nagyobb kaliberű ágyút.

A repülőgép-hordozókra is korlátozások vonatkoztak a következők szerint: az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság esetében a teljes tonnatartalom nem haladhatta meg a 135 000 tonnát, Franciaország és Olaszország esetében a 60 000 tonnát, Japán esetében pedig a 81 000 tonnát. Egyetlen hordozó sem haladhatta meg a 27 000 tonna vízkiszorítást, és nem hordozhatott 8 hüvelyknél (203 mm) nagyobb kaliberű ágyút.

Kapjon Britannica Premium előfizetést, és férjen hozzá exkluzív tartalmakhoz. Subscribe Now

A hajókra vonatkozó korlátozások lényeges velejárója volt a szerződés XIX. cikke, amelynek értelmében az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Japán vállalta, hogy fenntartja a status quo-t az erődítések és haditengerészeti támaszpontok tekintetében a saját területein és birtokain, amelyek egy olyan területen belül helyezkednek el, amelyet keleten a 180. hosszúsági kör, északon a 30. szélességi fok, nyugaton a 110. hosszúsági kör, délen pedig az Egyenlítő határol. Ezenkívül Japán beleegyezett, hogy a Kuril-szigeteken fenntartja a status quo-t. Ennek a nem-militarizációs megállapodásnak a jelentősége azt jelentette, hogy a két hatalom közül egyik sem indíthatott támadást egymás ellen, és így az 5:5:3 haditengerészeti arányt Japán számára elfogadhatóvá tették.

A szerződés a selejtezés és a csere pontos szabályait is rögzítette, és meghatározta azokat az időszakokat, amelyekben a selejtezésnek meg kellett történnie. Végül számos jelentős egyéb rendelkezést tartalmazott: (1) Amennyiben bármelyik szerződő hatalom úgy ítéli meg, hogy a körülmények megváltozása lényegesen befolyásolja nemzetbiztonsági követelményeit, kérheti a többi szerződő hatalommal való konferenciát a szerződés felülvizsgálata és módosítása céljából. (2) A szerződés hatálybalépésétől számított nyolc év elteltével az USA-nak konferenciát kellett szerveznie a lehetséges technikai és tudományos fejlődés miatt szükségessé váló változtatások megfontolására. (3) Amennyiben bármelyik szerződő hatalom a haditengerészeti védelmét érintő háborúba keveredne, megfelelő értesítéssel az ellenségeskedések idejére felfüggesztheti szerződéses kötelezettségeit. (4) A szerződés 1936. december 31-ig maradt volna hatályban, azzal a joggal, hogy bármelyik szerződő hatalom két évvel ezen időpont előtt értesítést küldhetett a szerződés felmondására irányuló szándékáról. A felmondás hatályba lépésével a szerződés valamennyi szerződő hatalom tekintetében megszűnik. A szerződés korlátai miatt tiltakozó Japán ezt követően paritást követelt Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal; követelését elutasították, Japán felmondta a szerződést, és a szerződés 1936 végén lejárt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük