Vad är asymtomatisk avgivning?

När ett utbrott av genital herpes inträffar kan viruset odlas i cirka 11 dagar vid ett första utbrott och i cirka 4 dagar vid ett återfall. Viruset kan dock finnas på huden även mellan utbrotten.

Det visar sig att herpesviruset blir aktivt och kan ”utsöndras” från huden under dagar då patienter som har återfall av genitalt HSV-2 mår helt bra och hos personer som endast har ett positivt blodprov för HSV-2 och som aldrig har haft ett utbrott. I en avgörande studie samlade kvinnor med symtomatisk genital herpes typ 2 in kulturer från livmoderhalsen, vulvan och ändtarmen varje dag i över tre månader. De höll också reda på sina symtom med en daglig dagbok.

Skydd förekom utan symtom på 2 % av dagarna hos kvinnor med HSV-2 genital herpes. De utsöndrade oftare under de 7 dagarna före eller efter ett utbrott. Utsöndringen varade färre dagar när de var fria från ett utbrott men stod fortfarande för en tredjedel av alla dagar de utsöndrade viruset.

Hur är det med de 80 procent av personerna som är HSV-2 positiva och som inte är medvetna om att de är smittade? Prover från patienter som hade herpes typ 2 men som aldrig hade haft symtom jämfördes med patienter med genital HSV-2 som hade symtom när det gäller utsöndring av herpesviruset. De patienter som tidigare haft symtom utsöndrade viruset när de inte hade några symtom under 13 % av dagarna, medan de som endast hade HSV-2 genom blodprov utsöndrade viruset under 9 % av dagarna. Vad som är intressant är att mängden virus som utsöndras när inga symtom förekommer är i stort sett densamma i båda grupperna.

Den exakta andelen genitalt HSV-1 som utsöndras mellan utbrotten är inte känd, men man misstänker att den är mycket mindre än genitalt HSV-2 herpes. I en liten studie där man använde odlingar, och inte det mycket känsligare PCR-testet, fann man att det endast skedde en utskiljning på endast en av 200 dagar. Tyvärr vet vi att HSV-1 också sprids asymtomatiskt från munnen och i utvecklade länder som USA står det för de flesta av de nya infektionerna av genital herpes.

Vissa saker är förknippade med en risk för sprutning och vissa saker är inte det. När det gäller genital herpes var tid i månaden i förhållande till menstruation, sexuell läggning och sex det inte. Att ha en historia av tidigare utbrott, särskilt en historia av mer än 8 utbrott/år, och att vara kaukasisk är en risk för en ökning av asymtomatisk genital utsöndring, liksom en ökning av den totala utsöndringen (symtomatisk och asymtomatisk utsöndring tillsammans).

Den viktigaste slutsatsen är att människor kan utsöndra viruset mellan utbrotten när de mår bra och att människor som aldrig får symtom också kan utsöndra viruset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *