Är det verkligen vargar som skriker mot månen?

Mytologin och massornas fantasi har skapat en populär tro att det finns något slags samband mellan vargar och månen – att när de vilda hundarna ylar är det direkt och avsiktligt mot jordens naturliga satellit. Det är en romantisk föreställning, som vi gärna berättar för barnen, men som knappast stämmer i verkligheten. Närvaron av månen när en varg ylar är, visar det sig, en ren tillfällighet och omständighet.

”Hundspecialister har inte funnit något samband mellan månens faser och vargarnas ylande”, skriver Animal Planet. ”Vargar pipar oftare under natten eftersom de är nattaktiva. Men varför riktar de ansiktet mot månen och stjärnorna när de ylar? Det handlar om akustik, eftersom ljudet bärs längre om de projicerar sina rop uppåt.”

Och även om kommunikation är det viktigaste motivet, ylar vargarna av en mängd olika anledningar inom detta område. PBS spelade in de olika tonlägena och situationella ylorna, från ”lonesome wolf”-ropet till ”confrontational”-ropet. Syftet är bland annat att förmedla var man befinner sig (både mellan rivaliserande flockar och inom den egna flocken), varna varandra för överhängande faror och, när det gäller det ökända ”kör-hylandet”, ljuga för rivaler om storleken på deras flock. En liten grupp vargar som ylar tillsammans kan låta som en stor grupp och hålla rivaliserande flockar i ovisshet om deras verkliga storlek – precis som en bluff i pokerspelet.

Hur startade då hela detta rykte om månens ylande? Som många goda historier börjar och slutar det med våra äldre – den allmänna uppfattningen är att det härstammar från indiansk konst och mytologi.

”Många forntida civilisationer som sträcker sig tillbaka till den neolitiska tidsåldern kopplade kontinuerligt ihop vargar med månen i bilder och litteratur, vilket så småningom utvecklades till dagens populära tro”, enligt Animal Planet. ”Hekate, den grekiska månens gudinna, höll sällskap med hundar. Samma sak gäller Diana, romersk gudinna för månen och jakten. Nordisk mytologi berättar om ett par vargar som jagar månen och solen för att framkalla natt och dag. De indianska Seneca-stammarna tror att en varg sjöng månen till liv.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *