Panamská choroba banánů:

V historii jen málokterá epidemie chorob rostlin devastovala produkci zemědělské komodity tak vážně jako panamská choroba, tj. fuzáriové vadnutí banánů. Tuto chorobu způsobuje půdní houba Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). Na rozdíl od jiné houbové hrozby banánů, černé sigatoky, nelze Foc potlačit fungicidy a vytváří infekční spory, které přežívají v půdě desítky let.

V současné době se objevuje nové ohnisko panamské choroby, které je způsobeno tzv. tropickou rasou 4 (TR4). Tato nová zákeřná rasa panamské choroby je extrémně virulentní, široce infikuje zárodečné odrůdy banánů určené pro domácí i mezinárodní trhy, včetně odrůdy Cavendish, a rychle se šíří v jihovýchodní Asii. Mezinárodní komunita zabývající se výzkumem a tvorbou politiky v oblasti banánů je proto znepokojena a vyzývá ke společnému postupu při kontrole této choroby. V tomto konsorciu INREF spolupracují výzkumné ústavy, zástupci různých typů pěstitelů a mezinárodní sítě zabývající se politikou v oblasti banánů, kteří jsou přesvědčeni, že kontrola panamské choroby vyžaduje společný postup.

INREF je na rozvoj orientovaný Interdisciplinární výzkumný & vzdělávací fond Univerzity Wageningen. Projekt „Panamská choroba banánů: Gert H.J. Kema z Wageningen UR Plant Research International a v roce 2012 mu bylo uděleno financování výzkumu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *